Pro Vita

 Maandblad

Gezin & Leven

'Gezin & Leven' is ons maandelijks informatieblad. U verneemt er niet enkel nieuws over onze organisatie, maar u zal het tevens ervaren als een bron van boeiende artikels over alles wat te maken heeft met de bescherming van het kostbare geschenk van het menselijk leven.

Indien u zich abonneert op 'Gezin & Leven', ontvangt u niet enkel een aantrekkelijk maandblad, maar u helpt ons ook te bouwen aan een samenleving waar elke persoon liefdevol verwelkomd wordt. Het abonnementsgeld bedraagt slechts 10 euro per jaar.  IBAN BE66 9795 8662 1043

Hieronder een artikel dat reeds verschenen is in ons blad:

 kleinekaren.pdf

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Jongerenactie

'Jongerenactie' is ons maandelijks informatieblad voor de jeugd.

Indien u zich abonneert op 'Jongerenactie', ontvangt u niet enkel een boeiend maandblad, maar u helpt ons ook te bouwen aan een samenleving waar elkeen liefdevol verwelkomd wordt. Het abonnementsgeld bedraagt slechts 2,50 euro per jaar.
IBAN BE66 9795 8662 1043

Wij geven zowel in het Frans als in het Duits een tweemaandelijks blad uit met artikels vertaald uit het Nederlands. Wie interesse heeft voor het Franstalige blad, gelieve 10 euro te storten op het rekeningnummer IBAN BE25 0001 4149 2482 en uw adres en de volgende mededeling te vermelden: Jaarabonnement 'Nouvelles'. Wie interesse heeft voor het Duitstalig blad, gelieve 10 euro te storten en in de mededeling uw adres en volgend bijschrift te vermelden: Jaarabonnement 'Leben&Familie'.